Vytvořte fakturu

SUKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SUKO
IČO 34126929
TIN 2020364258
DIČ SK2020364258
Datum vytvoření 31 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUKO
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 761 €
Zisk -56 923 €
Kontaktní informace
Email etichy@investorstrategy.sk
Telefon(y) +421264534818
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 405,439
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 397,141
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,336
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 8,298
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,685
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,617
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 221
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69,041
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 489,124
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 463,794
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 613,506
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -100,092
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -56,923
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,330
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,159
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 24,171
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,197
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 170
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,174
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,630
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,761
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 33,126
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,445
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 190
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 92,691
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,063
C. Služby (účtová skupina 51) 29,434
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 23,761
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,258
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 17,445
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,445
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 5,486
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,799
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -55,930
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,371
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9
X. Úrokové výnosy (662) 9
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 40
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 40
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -31
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -55,961
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 962
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -56,923
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34126929 TIN: 2020364258 DIČ: SK2020364258
 • Sídlo: SUKO, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Elemír Tichý 436 Doľany 15.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Elemír Tichý 6 639 € (100%) 436 Doľany
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.2012Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   17.02.2012Zrušené sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   23.12.2005Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   23.01.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   vedenie účtovníctva
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   22.01.2004Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Tichý 436 Doľany
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   29.09.1998Noví spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   15.04.1997Noví spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elemír Tichý 436 Doľany
   14.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava
   19.11.1996Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   18.11.1996Zrušené sidlo:
   324 Rovinka 900 41
   31.08.1995Nové obchodné meno:
   SUKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   324 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava