Vytvořte fakturu

Pernecká agrárna - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Pernecká agrárna
IČO 34127143
TIN 2020377656
DIČ SK2020377656
Datum vytvoření 11 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pernecká agrárna
Pernek 355
90053
Pernek
Financial information
Prodej a příjem 1 303 466 €
Zisk 16 334 €
Kapitál 2 239 250 €
Vlastní kapitál 1 361 974 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0346940537
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,217,274
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 878,265
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 344,165
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,392
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,134
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 340,639
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 534,100
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 534,100
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,335,717
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 353,122
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 27,066
3. Výrobky (123) - /194/ 142,678
4. Zvířata (124) - /195/ 183,378
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 36,731
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 36,731
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 920,847
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 676,737
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 676,737
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 242,407
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,703
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,017
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,930
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 87
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,292
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,292
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,217,274
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,378,307
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,250,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,250,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,278
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,278
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 20,740
2. Ostatní fondy (427, 42X) 20,740
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 88,955
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 88,955
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,334
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 672,716
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 69,959
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 52
12. Odložený daňový závazek (481A) 69,907
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,224
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 95,088
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,088
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,629
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,378
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,977
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,152
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,898
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,898
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 477,635
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 166,251
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 143,097
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 23,154
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 834,971
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,303,466
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 536,805
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 298,166
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -181,180
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 641,375
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,270,645
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 436,183
D. Služby (účtová skupina 51) 557,100
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 163,164
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 111,505
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,355
4. Sociální náklady (527, 528) 10,304
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,408
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 62,915
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 62,915
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 298
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,577
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,821
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -339,492
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,882
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,882
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 1,882
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,179
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,615
2. Ostatní náklady (562A) 10,615
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,546
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,297
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,524
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,190
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,653
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,537
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,334
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34127143 TIN: 2020377656 DIČ: SK2020377656
 • Sídlo: Pernecká agrárna, Pernek 355, 90053, Pernek
 • Datum vytvoření: 11 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36 18.04.2001
  Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 14.09.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Oľga Janotková 62 500 € (5%) 328 Plavecké Podhradie 906 36
  Ing. Stanislav Halač 62 500 € (5%) Studienka 908 75
  Ing. Anton Balúch 62 500 € (5%) Sološnica 906 37
  Ing. Marián Dubík 62 500 € (5%) Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
  AGROPARTNER spol. s r.o. 1 000 000 € (80%) Plavecké Podhradie 906 36
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.07.2014Nové predmety činnosti:
   medzinárodná preprava tovaru
   23.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2001
   16.07.2014Noví spoločníci:
   AGROPARTNER spol. s r.o. 258 Plavecké Podhradie 906 36
   15.07.2014Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co, a.s. skrátený názov LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35
   14.08.2013Noví spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co, a.s. skrátený názov LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   13.08.2013Zrušeny spoločníci:
   LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   09.02.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom nehnuteľností
   03.07.2012Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dubík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   02.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dudík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   15.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 14.09.2009
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   14.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dudík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   13.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dudík 314 Rohožník 906 38
   11.06.2009Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka 908 75
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica 906 37
   LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   Ing. Marián Dudík 314 Rohožník 906 38
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35
   10.06.2009Zrušeny spoločníci:
   AGROPARTNER, spol. s r.o. IČO: 34 134 000 258 Plavecké Podhradie 906 36
   21.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36 Vznik funkcie: 18.04.2001
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2001
   20.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06
   18.11.2003Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
   28.06.2001Nové obchodné meno:
   Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pernek 355 Pernek 900 53
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou
   Noví spoločníci:
   AGROPARTNER, spol. s r.o. IČO: 34 134 000 258 Plavecké Podhradie 906 36
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06
   27.06.2001Zrušené obchodné meno:
   AG KARDINÁL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plavecké Podhradie 906 36
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník
   11.09.1995Nové obchodné meno:
   AG KARDINÁL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Plavecké Podhradie 906 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník