Vytvořte fakturu

NOVEX-B4 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NOVEX-B4
IČO 34127186
TIN 2020378888
DIČ SK2020378888
Datum vytvoření 12 Září 1995
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo NOVEX-B4
Sološnica 50
90637
Sološnica
Financial information
Prodej a příjem 423 700 €
Kapitál 307 818 €
Kontaktní informace
Email novex-b4@solosnicask.net
webové stránky http://www.sksat.eu/novex/
Telefon(y) +421346584398
Fax(y) 0346584398
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 358,074
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,064
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,064
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 536
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,528
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 337,803
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 220,154
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 220,154
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 59,667
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 58,414
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,414
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,253
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 428
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 428
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57,554
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,121
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,433
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,207
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 868
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 339
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 358,074
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 349,407
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 37
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 37
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 349,370
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,683
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,683
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 342,964
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 896
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,827
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8,667
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 8,667
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 426,065
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 423,700
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 90,224
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 333,476
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 371,080
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 76,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 167,148
D. Služby (účtová skupina 51) 38,843
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 79,399
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 46,104
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,399
4. Sociální náklady (527, 528) 7,896
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,586
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,612
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,612
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,105
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 52,620
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,322
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,365
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 37
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,328
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,235
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,235
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,130
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,750
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 53,750
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015