Vytvořte fakturu

REAL MAKLER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REAL MAKLER
IČO 34127305
TIN 2020361310
DIČ SK2020361310
Datum vytvoření 14 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL MAKLER
Vinice 293
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 487 735 €
Zisk -119 411 €
Kapitál 1 067 381 €
Vlastní kapitál 478 322 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336472268, 0903702703, 0911653422
Mobile(y) 0911653422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,053,523
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 595,754
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 595,754
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 119,447
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 335,116
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,457
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 85,734
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 453,163
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 108,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 108,000
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 304,232
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 303,990
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,990
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 242
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,931
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 349
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,582
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,606
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,606
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,053,523
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,909
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,151,829
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,151,829
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -674,173
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 431,929
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,106,102
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -119,411
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 656,541
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 500
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 500
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 655,741
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 110,752
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,752
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 542,155
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 649
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 722
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,463
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 38,073
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 38,073
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 70,465
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 487,735
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 399,500
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 70,465
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,937
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,701
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 376,054
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 39,715
D. Služby (účtová skupina 51) 111,246
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 23,231
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,119
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,010
4. Sociální náklady (527, 528) 102
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,916
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 49,167
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 49,167
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,372
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -117,966
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -57,050
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 490
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 356
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 356
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 134
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -485
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -118,451
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -119,411
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34127305 TIN: 2020361310 DIČ: SK2020361310
 • Sídlo: REAL MAKLER, Vinice 293, 90021, Svätý Jur
 • Datum vytvoření: 14 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok 14.09.1995
  Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok 14.09.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Štefan Ondrovič 3 320 € (50%) Gen.Svobodu 19 Pezinok
  Patrik Ondrovič 3 320 € (50%) Gen.Svobodu 19 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2010Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   11.07.2007Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   10.03.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   umývanie fliaš
   čistiace a umývacie služby
   02.01.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložňa
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľných a hnuteľných vecí
   01.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložňa
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   10.05.2000Nové obchodné meno:
   REAL MAKLER, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložňa
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   09.05.2000Zrušené obchodné meno:
   FLORA-AQUA, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   záhradné a sadové úpravy
   stavba krbov a otvorených ohnísk a s tým súvisiace stavebné úpravy
   výroba a montáž altánkov a pergol a oplotených fontán a zimných záhrad, elektroinštalačné práce súvisiace s predmetom činnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   02.03.2000Noví spoločníci:
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   01.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok
   14.09.1995Nové obchodné meno:
   FLORA-AQUA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vinice 293 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   záhradné a sadové úpravy
   stavba krbov a otvorených ohnísk a s tým súvisiace stavebné úpravy
   výroba a montáž altánkov a pergol a oplotených fontán a zimných záhrad, elektroinštalačné práce súvisiace s predmetom činnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok