Vytvořte fakturu

Belot - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Belot
IČO 34127933
TIN 2020364247
DIČ SK2020364247
Datum vytvoření 27 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Belot
Boldocká 14
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 53 409 €
Zisk 22 658 €
Kontaktní informace
Email belot@belot.sk
webové stránky http://www.belot.sk
Telefon(y) +421245928260
Mobile(y) +421903259675, +421903456938, +421903262434
Fax(y) 0245928260
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 39,820
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 39,820
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,938
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 235,185
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 114,536
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 275,005
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -138,387
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -168,348
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,658
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 413,392
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 413,392
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -575
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,143
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 409,824
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,409
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 51,969
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,440
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 29,648
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,597
C. Služby (účtová skupina 51) 1,668
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 196
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,620
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,567
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,761
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,704
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 51
X. Úrokové výnosy (662) 51
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 193
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 193
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -142
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,619
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,658
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015