Vytvořte fakturu

INTERAGRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERAGRO
IČO 34128379
TIN 2020377678
DIČ SK2020377678
Datum vytvoření 29 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERAGRO
Rohožník 431
90638
Rohožník
Financial information
Prodej a příjem 15 689 €
Zisk -4 955 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,577
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,440
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 132
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,577
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,016
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,955
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,561
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,561
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 242
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 45
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 319
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,955
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 15,689
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,154
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,535
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,409
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 11,051
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,753
C. Služby (účtová skupina 51) 3,776
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 621
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,985
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,720
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,426
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 235
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 235
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -235
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,955
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,955
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015