Vytvořte fakturu

POLIKLINIKA Senec - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název POLIKLINIKA Senec
IČO 34129529
TIN 2020684303
DIČ SK2020684303
Datum vytvoření 27 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POLIKLINIKA Senec
Nám. 1.
90301
mája
Financial information
Prodej a příjem 127 119 €
Zisk 8 219 €
Kapitál 39 141 €
Vlastní kapitál 38 979 €
Kontaktní informace
Email silhavikovaviera@gmail.com
Telefon(y) 0245923145, 0903648264
Mobile(y) 0903648264
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 47,359
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,358
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,400
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,958
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,210
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 41,748
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,359
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,198
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,912
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 22,908
2. Změna základního kapitálu +/- 419 -996
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,589
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,589
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,481
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 72,383
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -57,902
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,219
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 161
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 161
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 126,603
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 127,119
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 126,603
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 516
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,545
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,268
D. Služby (účtová skupina 51) 76,163
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,114
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,573
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,172
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,097
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 12
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,085
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 451
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 451
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,646
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,219
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,219
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34129529 TIN: 2020684303 DIČ: SK2020684303
 • Sídlo: POLIKLINIKA Senec, Nám. 1., 90301, mája
 • Datum vytvoření: 27 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Slavomír Jaďuď Trnavská cesta Bratislava 821 02 27.10.1995
  MUDr. František Jurča Jesenského 2 Senec 903 01 27.10.1995
  MUDr. Zbyněk Růžička Malobielska 11 Veľký Biel 900 24 29.09.2004
  JUDr. Viera Šilhavíková Jesenského 6 Senec 903 01 20.12.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Slavomír Jaďuď 996 € (4.5%) Trnavská cesta Bratislava 821 02
  MUDr. František Jurča 996 € (4.5%) Jesenského 2 Senec 903 01
  MUDr. Zbyněk Růžička 996 € (4.5%) Malobielska 11 Veľký Biel 900 24
  JUDr. Viera Šilhavíková 1 992 € (9.1%) Jesenského 6 Senec 903 01
  MUDr. Miroslav Babiak 996 € (4.5%) Senec 903 01
  MUDr. Eleonóra Bálentová 996 € (4.5%) Bajkalská 18 Bratislava 821 08
  MUDr. Emese Dobošová 996 € (4.5%) Záhradnícka 13 Senec 903 01
  MUDr. Viliam Klin 996 € (4.5%) Bratislava 812 00
  MUDr. Jozef König 996 € (4.5%) Senec 903 01
  MUDr. Renata Königová 996 € (4.5%) Trnavská 6 Senec 903 01
  MUDr. Michal Masaryk 996 € (4.5%) Senec 903 01
  MUDr. Ľubica Michalková 996 € (4.5%) Tománková 1 Bratislava 841 05
  MUDr. Jarmila Ožvaldová 996 € (4.5%) Jánošíková 24 Senec 903 01
  MUDr. Zlata Selecká 996 € (4.5%) Pezinok 902 01
  MUDr. Alena Slobodová 996 € (4.5%) Senec 903 01
  MUDr. Agneša Somogyiová 996 € (4.5%) Košická 32 Senec 903 01
  MUDr. Pavol Šilhár 996 € (4.5%) Šuty 33 Bratislava 813 00
  MUDr. Marta Šninčáková 996 € (4.5%) E.B.Lukáča 8 Senec 903 01
  MUDr. František Varga 996 € (4.5%) Senec 903 01
  MUDr. Juraj Vlnieška 996 € (4.5%) Bratislava 821 02
  MUDr. Oľga Weissová 996 € (4.5%) Hollého 9 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2012Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Edita Vojtková Jánošíková 22 Senec 903 01
   19.01.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Viera Šilhavíková Jesenského 6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 20.12.2010
   18.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef König Trnavská 6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 16.06.2009
   16.07.2009Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef König Trnavská 6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 16.06.2009
   15.07.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Magdaléna Fulová Kollárová 3 Senec 903 01
   MUDr. Ildiko Macenauerová Hurbanova 10 Senec 903 01
   MUDr. Iveta Vanková Tomanova 71 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.09.2004
   04.12.2007Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mária Czikhardtová Lichnerova 27 Senec 903 01
   27.02.2007Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jana Lániová Kyčerského 2 Bratislava 811 02
   16.01.2006Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Oľga Šišková Bratislavská 6 Senec 903 01
   12.01.2005Noví spoločníci:
   MUDr. Miroslav Babiak Tajovského 2 Senec 903 01
   MUDr. Eleonóra Bálentová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01
   MUDr. Slavomír Jaďuď Trnavská 64 Bratislava 821 02
   MUDr. František Jurča Lekárenská 12 Bernolákovo 900 27
   MUDr. Viliam Klin Záhradnícka 53 Bratislava 812 00
   MUDr. Jozef König Trnavská 6 Senec 903 01
   MUDr. Renata Königová Trnavská 6 Senec 903 01
   MUDr. Michal Masaryk L.Fullu 5 Senec 903 01
   MUDr. Ľubica Michalková Tománková 1 Bratislava 841 05
   MUDr. Jarmila Ožvaldová Jánošíková 24 Senec 903 01
   MUDr. Zbyněk Růžička Malobielska 11 Veľký Biel 900 24
   MUDr. Zlata Selecká Slnečná 48 Pezinok 902 01
   MUDr. Alena Slobodová Rybárska 27 Senec 903 01
   MUDr. Agneša Somogyiová Košická 32 Senec 903 01
   MUDr. Pavol Šilhár Šuty 33 Bratislava 813 00
   MUDr. Marta Šninčáková E.B.Lukáča 8 Senec 903 01
   MUDr. František Varga Hečkova 28 Senec 903 01
   MUDr. Juraj Vlnieška Mesačná 16 Bratislava 821 02
   MUDr. Oľga Weissová Hollého 9 Senec 903 01
   JUDr. Viera Šilhavíková Jesenského 6 Senec 903 01
   MUDr. Mária Czikhardtová Lichnerova 27 Senec 903 01
   MUDr. Magdaléna Fulová Kollárová 3 Senec 903 01
   MUDr. Jana Lániová Kyčerského 2 Bratislava 811 02
   MUDr. Ildiko Macenauerová Hurbanova 10 Senec 903 01
   MUDr. Oľga Šišková Bratislavská 6 Senec 903 01
   MUDr. Iveta Vanková Tomanova 71 Bratislava 831 07
   MUDr. Edita Vojtková Jánošíková 22 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Zbyněk Růžička Malobielska 11 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 29.09.2004
   MUDr. Emese Dobošová Záhradnícka 13 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.09.2004
   11.01.2005Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eleonóra Bálentová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Ing. Soňa Beličková 1164/4 Veľké Uľany 925 22
   MUDr. Mária Czikhardtová Vinohradnícka 4 Senec 903 01
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   MUDr. Miloslav Frič Hlavná 110 Viničné 900 23
   MUDr. Magdaléna Fulová Kollárová 3 Senec 903 01
   MUDr. Slavomír Jaďuď Trnavská cesta Bratislava 821 02
   MUDr. František Jurča Jesenského 2 Senec 903 01
   MUDr. Viliam Klin Lovinského 15 Bratislava 811 04
   MUDr. Renata Königová Štefániková 33 Senec 903 01
   MUDr. Ildiko Macenauerová Hurbanova 10 Senec 903 01
   MUDr. Michal Masaryk L.Fullu 5 Senec 903 01
   MUDr. Jarmila Ožvaldová Jánošíková 24 Senec 903 01
   MUDr. Zbyněk Růžička Malobielska 11 Veľký Biel 900 24
   MUDr. Alena Slobodová Jesenná 3229/6 Bratislava 821 02
   MUDr. Agneša Somogyiová Košická 32 Senec 903 01
   MUDr. Pavol Šilhár Šuty 33 Bratislava 813 00
   JUDr. Viera Šilhavíková Jesenského 6 Senec 903 01
   MUDr. Ľudovít Šinka Budyšínska 14 Bratislava 831 03
   MUDr. Oľga Šišková Bratislavská 6 Senec 903 01
   MUDr. Marta Šninčáková E.B.Lukáča 8 Senec 903 01
   MUDr. Milan Vanko H.Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   MUDr. Iveta Vanková H.Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   MUDr. František Varga Hečkova 28 Senec 903 01
   MUDr. Edita Vojtková Jánošíková 22 Senec 903 01
   MUDr. Oľga Weissová Hollého 9 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Agneša Somogyiová Košická 32 Senec 903 01
   MUDr. Pavol Šilhár Šuty 33 Bratislava 813 00
   27.10.1995Nové obchodné meno:
   POLIKLINIKA Senec, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, prístrojov a zariadení
   prenájom nebytových priestorov, prístrojov a vecného vybavenia na poskytovanie ambulantnej liečebno - preventívnej starostlivosti
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eleonóra Bálentová Bajkalská 18 Bratislava 821 08
   Ing. Soňa Beličková 1164/4 Veľké Uľany 925 22
   MUDr. Mária Czikhardtová Vinohradnícka 4 Senec 903 01
   MUDr. Emese Dobošová Školská 10 Veľký Biel 900 24
   MUDr. Miloslav Frič Hlavná 110 Viničné 900 23
   MUDr. Magdaléna Fulová Kollárová 3 Senec 903 01
   MUDr. Slavomír Jaďuď Trnavská cesta Bratislava 821 02
   MUDr. František Jurča Jesenského 2 Senec 903 01
   MUDr. Viliam Klin Lovinského 15 Bratislava 811 04
   MUDr. Renata Königová Štefániková 33 Senec 903 01
   MUDr. Ildiko Macenauerová Hurbanova 10 Senec 903 01
   MUDr. Michal Masaryk L.Fullu 5 Senec 903 01
   MUDr. Jarmila Ožvaldová Jánošíková 24 Senec 903 01
   MUDr. Zbyněk Růžička Malobielska 11 Veľký Biel 900 24
   MUDr. Alena Slobodová Jesenná 3229/6 Bratislava 821 02
   MUDr. Agneša Somogyiová Košická 32 Senec 903 01
   MUDr. Pavol Šilhár Šuty 33 Bratislava 813 00
   JUDr. Viera Šilhavíková Jesenského 6 Senec 903 01
   MUDr. Ľudovít Šinka Budyšínska 14 Bratislava 831 03
   MUDr. Oľga Šišková Bratislavská 6 Senec 903 01
   MUDr. Marta Šninčáková E.B.Lukáča 8 Senec 903 01
   MUDr. Milan Vanko H.Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   MUDr. Iveta Vanková H.Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   MUDr. František Varga Hečkova 28 Senec 903 01
   MUDr. Edita Vojtková Jánošíková 22 Senec 903 01
   MUDr. Oľga Weissová Hollého 9 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Slavomír Jaďuď Trnavská cesta Bratislava 821 02
   MUDr. František Jurča Jesenského 2 Senec 903 01
   MUDr. Agneša Somogyiová Košická 32 Senec 903 01
   MUDr. Pavol Šilhár Šuty 33 Bratislava 813 00