Vytvořte fakturu

System Partner Plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název System Partner Plus
IČO 34129782
TIN 2020361365
DIČ SK2020361365
Datum vytvoření 06 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo System Partner Plus
Komenského 24
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 73 599 €
Zisk -950 €
Kapitál 11 765 €
Vlastní kapitál 567 €
Kontaktní informace
Email info@systempartner.sk
Telefon(y) 0336404783, 0336414783, 0336424783
Fax(y) 0336404783
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,634
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,940
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,940
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,940
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,678
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,988
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,988
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,390
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,390
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,390
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,300
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 873
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 427
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,634
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -382
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 870
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 870
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,074
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,074
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -950
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,016
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,941
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,208
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,208
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 693
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 395
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,907
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,738
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,070
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 73,599
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 73,599
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,543
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,056
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,560
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 42,805
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,233
D. Služby (účtová skupina 51) 9,068
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,301
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,529
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,684
4. Sociální náklady (527, 528) 1,088
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 113
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,560
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,560
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 480
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,039
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,493
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,029
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 378
2. Ostatní náklady (562A) 378
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 651
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,029
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015