Vytvořte fakturu

MS invest sk - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Obchodní název MS invest sk
IČO 34130209
TIN 2020361343
Datum vytvoření 13 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MS invest sk
Hviezdoslavova 1291/46
91943
Cífer
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 21 443 €
Vlastní kapitál 16 165 €
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,560
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,560
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,560
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,403
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 266
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,987
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,150
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 20,963
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,205
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 19,916
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 19,916
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,231
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,758
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,758
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,012
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 746
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 01.12.2016
Files
4246697.tif
Date of updating data: 01.12.2016