Vytvořte fakturu

DANADA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANADA
IČO 34130349
TIN 2020361387
DIČ SK2020361387
Datum vytvoření 15 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANADA
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 62 175 €
Zisk 11 637 €
Kapitál 301 932 €
Vlastní kapitál 251 583 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253413882
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 269,767
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 225,929
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 225,929
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,042
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 189,605
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 17,282
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,646
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,823
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 40,539
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,539
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 284
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,823
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 684
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,139
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 192
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 192
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 269,767
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 263,222
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,131
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,131
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 243,815
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 243,815
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,637
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,545
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,545
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,429
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,429
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 95
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 29
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,992
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 51,434
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 62,175
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 62,175
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,084
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,261
D. Služby (účtová skupina 51) 8,864
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,931
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,612
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 319
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,050
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,820
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,820
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,158
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,091
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,050
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 170
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 75
2. Ostatní náklady (562A) 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 95
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,922
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,285
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,285
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,637
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015