Vytvořte fakturu

EKOPACK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOPACK SLOVAKIA
IČO 34130578
TIN 2020361332
DIČ SK2020361332
Datum vytvoření 20 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOPACK SLOVAKIA
Cerovská 152/B
90081
Šenkvice
Financial information
Prodej a příjem 146 509 €
Zisk 5 632 €
Kapitál 197 005 €
Vlastní kapitál 64 593 €
Kontaktní informace
Email ekopack@ekopack-slovakia.sk
webové stránky http://www.ekopack-slovakia.sk
Telefon(y) +421336496410, +421336497045
Fax(y) 0336497045
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 159,615
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,189
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,890
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,890
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,735
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,744
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,317
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,674
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,564
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,023
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 541
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,881
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,284
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,869
3. Výrobky (123) - /194/ 5,415
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 90,655
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,266
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,266
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,043
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76,346
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,942
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,942
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 545
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 545
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 159,615
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,226
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 847
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 847
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -3,803
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -3,803
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 57,590
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 57,590
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,632
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,067
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,383
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,383
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 53,300
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,402
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,402
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,185
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,441
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,678
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,594
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,882
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,882
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,502
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 27,322
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 27,322
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 120,260
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 146,509
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 120,260
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -10,913
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,162
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,381
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 101,887
D. Služby (účtová skupina 51) 124,748
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 47,420
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,958
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,055
4. Sociální náklady (527, 528) 407
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 544
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,254
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,254
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 528
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -136,872
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -117,288
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 145,960
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 145,959
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,420
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 2,123
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 57
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 57
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 240
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 143,540
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,668
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,036
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,036
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34130578 TIN: 2020361332 DIČ: SK2020361332
 • Sídlo: EKOPACK SLOVAKIA, Cerovská 152/B, 90081, Šenkvice
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice 20.11.1995
  JUDr. Roman Mács Banícka 9 Pezinok 902 01 23.08.2008
  Ing. Ria Mácsová Banícka 9 Pezinok 902 01 23.08.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jakub Novák 1 494 € (15%) Poľná 21 Šenkvice
  Ing. Ria Mácsová 3 486 € (35%) Banícka 9 Pezinok 902 01
  Ľudmila Nováková 1 494 € (15%) Poľná 21 Šenkvice
  Ing. Lívia Naništová 2 490 € (25%) Stolárska 10 Bratislava- Rača 831 06
  Ing. Monika Krošláková, PhD. 996 € (10%) Tomanová 24 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.09.2013Noví spoločníci:
   Ing. Lívia Naništová Stolárska 10 Bratislava- Rača 831 06
   Ing. Ria Mácsová Banícka 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Banícka 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.08.2008
   Ing. Ria Mácsová Banícka 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.08.2008
   20.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   23.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Monika Krošláková , PhD. Tomanová 24 Bratislava 831 07
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   22.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Monika Nováková Vavilovova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   25.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   24.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   06.11.2000Nové sidlo:
   Cerovská 152/B Šenkvice 900 81
   05.11.2000Zrušené sidlo:
   Chorvátska 114 Šenkvice 900 81
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Monika Nováková Vavilovova 24 Bratislava
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   02.02.1996Noví spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   01.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   20.11.1995Nové obchodné meno:
   EKOPACK SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chorvátska 114 Šenkvice 900 81
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   výroba obalov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok