Vytvořte fakturu

St'ARD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název St'ARD
IČO 34130721
TIN 2020361354
DIČ SK2020361354
Datum vytvoření 23 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo St'ARD
Pri Štadióne 23
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 10 994 €
Zisk -2 015 €
Kapitál 14 169 €
Vlastní kapitál -12 914 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908355145
Mobile(y) 0908355145
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,365
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,195
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,195
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,623
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,572
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,890
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,200
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,200
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 690
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 187
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 503
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 280
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 280
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,365
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,928
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,552
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,391
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -25,943
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,015
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,293
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 88
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 88
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,205
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 291
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 291
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,310
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 80
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 45
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 479
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,745
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,994
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,458
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,536
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,326
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,526
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,670
D. Služby (účtová skupina 51) 1,936
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,219
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 901
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 314
4. Sociální náklady (527, 528) 4
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,820
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,820
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,332
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,862
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 750
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 750
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 433
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 433
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 317
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,015
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,015
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015