Vytvořte fakturu

TIGERLAK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TIGERLAK SLOVAKIA
IČO 34130870
TIN 2020363554
DIČ SK2020363554
Datum vytvoření 27 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIGERLAK SLOVAKIA
Moyzesova 4
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 3 475 945 €
Zisk 160 925 €
Kapitál 3 409 660 €
Vlastní kapitál 2 760 770 €
Kontaktní informace
Email info@tigerlak.sk
webové stránky http://www.tiger-coatings.com
Telefon(y) +421336400070, +421336400071
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,150,130
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,760,677
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,760,677
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,750,088
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,589
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,380,352
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 424,873
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,174
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 422,699
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 832
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 832
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 832
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 646,942
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 646,942
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 389,857
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,085
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 307,705
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,372
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 306,333
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,101
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,948
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,153
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,150,130
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,921,696
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 833,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 833,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,992
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 35,292
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,292
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,888,293
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,888,293
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,925
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,434
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 79,507
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 28,600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 28,600
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,756
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,128
12. Odložený daňový závazek (481A) 44,023
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 126,616
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 105,456
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,105
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,351
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,160
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,311
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,318
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,993
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,474,945
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,475,945
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,222,757
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 252,188
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,267,124
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,592,114
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,886
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 9,500
D. Služby (účtová skupina 51) 348,062
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 178,206
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 129,071
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,050
4. Sociální náklady (527, 528) 3,085
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,015
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 104,232
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 104,232
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,794
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,903
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,821
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 496,383
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 102
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 102
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 354
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 354
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -252
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 208,569
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 47,644
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 46,553
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,091
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34130870 TIN: 2020363554 DIČ: SK2020363554
 • Sídlo: TIGERLAK SLOVAKIA, Moyzesova 4, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 27 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Helmut Lehner Sonnenweg 19 Eidenberg 4201 Rakúska republika 19.08.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  TIGER Holding Gesellschaft m.b.H. 833 194 € (100%) Wels 4600 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Helmut Lehner Sonnenweg 19 Eidenberg 4201 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.08.2014
   12.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Thomas Knoll Steinhaus 182 Steinhaus bei Wels 4641 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.05.2006
   30.06.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   11.09.2010Noví spoločníci:
   TIGER Holding Gesellschaft m.b.H. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   10.09.2010Zrušeny spoločníci:
   TIGER Holding Gesellschaft m.b.h. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   09.07.2008Noví spoločníci:
   TIGER Holding Gesellschaft m.b.h. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   08.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Tiger Holding GmbH Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   16.10.2007Nové sidlo:
   Moyzesova 4 Pezinok 902 01
   15.10.2007Zrušené sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.11.1995
   01.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Thomas Knoll Steinhaus 182 Steinhaus bei Wels 4641 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.05.2006
   08.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.11.1995
   07.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01
   06.02.2001Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01
   05.02.2001Zrušené sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 3000/18 Bratislava
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Tiger Holding GmbH Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Tigerwerk Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co.KG. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   27.11.1995Nové obchodné meno:
   TIGERLAK SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a odbyt lakov, farieb a surovín
   veľko- a maloobchodná činnosť s rozličnými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   služby každého druhu, ktoré súvisia s predmetom podnikania v bode a) a b) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Tigerwerk Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co.KG. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 3000/18 Bratislava