Vytvořte fakturu

ZELOVOC KISS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZELOVOC KISS
IČO 34131248
TIN 2020364302
DIČ SK2020364302
Datum vytvoření 04 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZELOVOC KISS
Vinohradnícka 16
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 247 691 €
Zisk -5 729 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245924177
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 240,401
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 105,460
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 105,460
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,127
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 80,987
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,346
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 133,833
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 113,157
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,157
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,599
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,850
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,850
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,749
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,077
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,330
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,747
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,108
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,108
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 240,401
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,347
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,525
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,525
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 66,836
2. Ostatní fondy (427, 42X) 66,836
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,924
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,924
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,729
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,054
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,401
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,401
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 192,653
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,025
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,025
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 162,539
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,791
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 941
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 776
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 245,173
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 247,691
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 236,446
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,727
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,252
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 153,143
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,731
D. Služby (účtová skupina 51) 17,203
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,325
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,134
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,045
4. Sociální náklady (527, 528) 146
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,523
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,201
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,201
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,104
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,561
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,096
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,443
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 866
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 866
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,577
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,443
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,004
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 725
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 725
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,729
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34131248 TIN: 2020364302 DIČ: SK2020364302
 • Sídlo: ZELOVOC KISS, Vinohradnícka 16, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 04 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Imrich Kiss Pezinská 26 Senec 04.12.1995
  Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec 19.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Imrich Kiss 1 660 € (25%) Pezinská 26 Senec
  Zoltán Kiss 1 660 € (25%) Pezinská 26 Senec
  Eugen Kiss 1 660 € (25%) Senec
  Vojtech Kiss 1 660 € (25%) Senec
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   Vojtech Kiss Pezinská 26 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Vojtech Kiss Pezinská 26 Senec
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   04.12.1995Nové obchodné meno:
   ZELOVOC KISS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 16 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov rôzneho druhu, za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Vojtech Kiss Pezinská 26 Senec
   Zoltán Kiss Pezinská 26 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Kiss Pezinská 26 Senec
   Eugen Kiss Pezinská 26 Senec