Vytvořte fakturu

Pezinské tehelne - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Pezinské tehelne
IČO 34132155
TIN 2020361398
DIČ SK7020000438
Datum vytvoření 01 Leden 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Pezinské tehelne
Tehelná ulica 9
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 053 895 €
Zisk 13 638 €
Kapitál 10 666 434 €
Vlastní kapitál 1 316 919 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336412011, 0336412010, 0336412960, 0336413987
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,786,102
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,605,773
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,605,773
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,605,773
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,180,100
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,536,560
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 136,475
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,475
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 66
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,400,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 643,540
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,046
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 629,494
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 229
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 229
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,786,102
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,335,557
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,025
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,025
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 510,151
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 510,151
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 781,743
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 781,743
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,638
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,450,348
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,414,098
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,404,899
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,199
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,036,250
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,514,369
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,506,688
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,681
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,505,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 243
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,638
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 197
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 197
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,053,895
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,053,895
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,053,895
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,084,035
D. Služby (účtová skupina 51) 1,069,401
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,314
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,540
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 2,579
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,195
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 892
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,028
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,140
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,506
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 395,143
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 350,000
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 836
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 836
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 641
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 641
XII. Kurzové zisky (663) 43,666
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 347,732
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 347,113
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 619
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 47,411
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,271
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,633
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,633
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,638
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34132155 TIN: 2020361398 DIČ: SK7020000438
 • Sídlo: Pezinské tehelne, Tehelná ulica 9, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Viera Dömötörová člen Letná 35 Senec 903 01 23.05.1996
  Ing. Ján Man predseda Mýtna 27 Pezinok 902 01 01.01.1996
  Vincent Hupka Prostredná 5 Svätý Jur 900 21 30.04.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötörová - člen predstavenstva Letná 35 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   15.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová - člen predstavenstva Nám. 1.mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   06.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Vincent Hupka Prostredná 5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 30.04.2009
   05.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Pilka - člen predstavenstva Majakovského 21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   12.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ing. Imrich Pilka - člen predstavenstva Majakovského 21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ing. Viera Dömötórová - člen predstavenstva Nám. 1.mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   11.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová Nám. 1.mája 41 Senec 903 01
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   28.08.2000Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   predaj stavebného materiálu
   27.08.2000Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   12.04.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01
   11.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   26.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová Nám. 1.mája 41 Senec 903 01
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   25.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Helena Holubová 47 Budmerice 900 86
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   Pezinské tehelne, a.s.
   Nové sidlo:
   Tehelná ulica 9 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Helena Holubová 47 Budmerice 900 86
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01