Vytvořte fakturu

JUMEKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JUMEKO
IČO 34133135
TIN 2020364368
DIČ SK2020364368
Datum vytvoření 15 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUMEKO
Bernolákovská 7
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 45 205 €
Zisk 3 316 €
Kapitál 68 982 €
Vlastní kapitál 43 805 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905206860
Mobile(y) 0905206860
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 175
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 175
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 175
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 73,204
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,387
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,503
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 73,379
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,121
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 32,105
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,316
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,258
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,337
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 24,963
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 270
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 401
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,860
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,432
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 45,205
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 45,205
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,326
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,959
C. Služby (účtová skupina 51) 8,229
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,806
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 725
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 376
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,231
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,879
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,017
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,495
M. Úrokové náklady (562) 1,380
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 115
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,495
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,384
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,068
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,316
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34133135 TIN: 2020364368 DIČ: SK2020364368
 • Sídlo: JUMEKO, Bernolákovská 7, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Méčeš Gaštanová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28 12.11.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Méčeš 7 000 € (100%) Gaštanová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2012Nové sidlo:
   Bernolákovská 7 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Juraj Méčeš Gaštanová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Méčeš Gaštanová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 12.11.2012
   30.11.2012Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny spoločníci:
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   Juraj Méceš Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   Juraj Méceš Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Méceš Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   JUMEKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   elektroinštalačné práce
   vodoinštalatérske práce
   stolárske práce
   sklenárske práce
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   zámočnícke práce
   maloobchodná činnosť-nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Juraj Méceš Bernolákovská 7 Ivánka pri Dunaji
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Margita Mécešová Gaštanová 8 Ivánka pri Dunaji