Vytvořte fakturu

VHS Malacky, v skratke VHS Malacky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Obchodní název VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
IČO 34133321
TIN 2020358362
DIČ SK2020358362
Datum vytvoření 17 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
Sadová 64
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 100 €
Zisk -4 214 €
Kapitál 8 152 €
Vlastní kapitál -76 322 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908752823
Mobile(y) 0908752823
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,730
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,730
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,730
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 868
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 773
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,598
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,232
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,303
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,303
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 143
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,214
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,366
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,366
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,727
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,020
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 619
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 100
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 100
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,235
C. Služby (účtová skupina 51) 90
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 60
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,886
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,135
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 119
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 119
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -119
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,254
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,214
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017