Vytvořte fakturu

VHS Malacky, v skratke VHS Malacky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
IČO 34133321
TIN 2020358362
DIČ SK2020358362
Datum vytvoření 17 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VHS Malacky, v skratke VHS Malacky
Sadová 64
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 7 131 €
Zisk -1 575 €
Kapitál 8 152 €
Vlastní kapitál -76 322 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0908752823
Mobile(y) 0908752823
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,868
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,615
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,615
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,615
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,972
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,972
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 300
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,672
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 281
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 281
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,868
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,871
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,303
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,303
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 143
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 143
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,575
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,997
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,607
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,413
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 194
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,390
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -1
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,131
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,900
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,981
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,586
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,042
D. Služby (účtová skupina 51) 2,163
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,801
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,801
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 446
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -455
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,305
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 160
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 29
2. Ostatní náklady (562A) 29
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 131
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -160
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -615
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,575
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34133321 TIN: 2020358362 DIČ: SK2020358362
 • Sídlo: VHS Malacky, v skratke VHS Malacky, Sadová 64, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 17 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky 24.04.1996
  Jaroslav Vaček Sadová 64 Malacky 03.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Zafka 3 652 € (50%) Štúrova 153 Malacky
  Jaroslav Vaček 3 652 € (50%) Sadová 64 Malacky
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.1999Nové sidlo:
   Sadová 64 Malacky 901 01
   27.01.1999Zrušené sidlo:
   Oslobodenia 41 Malacky 901 01
   03.09.1998Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná
   ubytovacie služby /bez poskytovania stravy/
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích služieb/
   príprava a predaj jedál na priamu konzumáciu
   verejné stravovanie
   zemné, demolačné, betonárske práce
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Jaroslav Vaček Sadová 64 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Vaček Sadová 64 Malacky
   02.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
   oprava motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Andíl Kukorelliho 12 Malacky
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   Alexander Kovárik Hviezdoslavova 483 Senica
   Jaroslav Mihočko Ul. 1. mája 2380 Malacky
   Ing. Jaromír Novák Mierové nám 2421 Malacky
   Ing. Štefan Papánek A. Veselého 2626/1 Malacky
   Agnesa Polakovičová Ul. B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ing. Ladislav Rosa Kollárova 935 Kúty
   Ing. Dušan Šaško Dolina 238/41 Brezová pod Bradlom
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   24.04.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   23.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Agnesa Polakovičová B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky
   17.01.1996Nové obchodné meno:
   VHS Malacky, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke VHS Malacky, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Oslobodenia 41 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
   oprava motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Andíl Kukorelliho 12 Malacky
   Ing. Pavol Huňady Záhorácka 85 Malacky
   Alexander Kovárik Hviezdoslavova 483 Senica
   Jaroslav Mihočko Ul. 1. mája 2380 Malacky
   Ing. Jaromír Novák Mierové nám 2421 Malacky
   Ing. Štefan Papánek A. Veselého 2626/1 Malacky
   Agnesa Polakovičová Ul. B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ing. Ladislav Rosa Kollárova 935 Kúty
   Ing. Dušan Šaško Dolina 238/41 Brezová pod Bradlom
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky
   Ing. Peter Zafka Štúrova 153 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Agnesa Polakovičová B. Nemcovej 884/24 Malacky
   Ľudovít Šebo Záhorácka 34 Malacky