Vytvořte fakturu

G. BELAY Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název G. BELAY Trading
IČO 34133658
TIN 2020696909
Datum vytvoření 22 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G. BELAY Trading
Svetlá 1
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 002 €
Zisk 751 €
Kapitál 2 727 €
Vlastní kapitál 7 144 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,993
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,982
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,982
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,748
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 234
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,993
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,920
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,664
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 505
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 505
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 751
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,073
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 79
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 79
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 994
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 326
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 185
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 483
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,002
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,002
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,002
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,689
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 143
D. Služby (účtová skupina 51) 2,512
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,034
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,446
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,565
4. Sociální náklady (527, 528) 23
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,313
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,347
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,231
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 751
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4175228.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34133658 TIN: 2020696909
 • Sídlo: G. BELAY Trading, Svetlá 1, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dr. Girma Belay konateľ Svetlá 1 Bratislava 811 02 01.04.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dr. Girma Belay, CSc. 0 € (0%) Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.04.2003Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Girma Belay - konateľ Svetlá 1 Bratislava 811 02
   31.03.2003Zrušené sidlo:
   Nálepkova 324 Most pri Bratislave 900 46
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   14.04.1999Noví spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   13.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   10.03.1998Noví spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   09.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   Dr. Katarína Gembická Nálepkova 324 Most pri Bratislave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Katarína Gembická Nálepkova 324 Most pri Bratislave
   22.01.1996Nové obchodné meno:
   G. BELAY Trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nálepkova 324 Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Dr. Girma Belay , CSc. Royova 10 Bratislava
   Dr. Katarína Gembická Nálepkova 324 Most pri Bratislave
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Katarína Gembická Nálepkova 324 Most pri Bratislave