Vytvořte fakturu

TAS interiér - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TAS interiér
IČO 34134131
TIN 2020361442
DIČ SK2020361442
Datum vytvoření 01 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAS interiér
Bratislavská 87
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 331 963 €
Zisk -328 321 €
Kapitál 1 242 259 €
Vlastní kapitál -247 762 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336481156, +421336422269
Fax(y) 0336422269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 410,881
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,874
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,874
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,874
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 405,007
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 403,139
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 401,066
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 2,073
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 237
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 237
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 237
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,631
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,631
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 410,881
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,612
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 300,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 631
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 631
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,561
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,561
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -328,321
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 441,493
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 228
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 228
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 384,544
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,889
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,889
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 352,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 631
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 354
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,091
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 579
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56,721
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 331,964
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 331,963
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 331,963
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 653,286
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 297,177
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,141
D. Služby (účtová skupina 51) 292,401
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,321
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,343
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,936
4. Sociální náklady (527, 528) 42
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 599
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,184
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,184
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,463
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -321,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -273,756
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,038
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,039
2. Ostatní náklady (562A) 5,039
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 999
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,038
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -327,361
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -328,321
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34134131 TIN: 2020361442 DIČ: SK2020361442
 • Sídlo: TAS interiér, Bratislavská 87, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 01 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava 05.10.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Tácha 3 452 € (52%) Beňadická 13 Bratislava
  Ingrid Táchová 1 593 € (24%) Beňadická 13 Bratislava 851 06
  Richard Tácha 1 593 € (24%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2004Noví spoločníci:
   Ingrid Táchová Beňadická 13 Bratislava 851 06
   10.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 05.10.1999
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava Skončenie funkcie: 28.09.2002
   09.11.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava
   Richard Tácha Beňadická 13 Bratislava
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Tácha Beňadická 13 Bratislava
   08.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   TAS interiér, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Pezinok 902 01
   24.06.1997Zrušené obchodné meno:
   TAS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Myslenická 1 Pezinok 902 01
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   TAS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Myslenická 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja ďaľším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   zariaďovanie interiérov
   Noví spoločníci:
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Margita Táchová Beňadická 13 Bratislava Skončenie funkcie: 28.09.2002