Vytvořte fakturu

DARWELL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DARWELL
IČO 34134727
TIN 2020361475
DIČ SK2020361475
Datum vytvoření 09 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DARWELL
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 405 941 €
Zisk 66 940 €
Kapitál 201 569 €
Vlastní kapitál 104 977 €
Kontaktní informace
Email imexim.darwell@ba.telecom.sk
Telefon(y) 0253418891, 0903403370
Mobile(y) 0903403370
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 215,641
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30,198
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,198
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,198
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183,397
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 38,511
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 38,511
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 72,538
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,026
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,026
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,512
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 72,348
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,696
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 46,652
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,046
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,684
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 362
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 215,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,801
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,853
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,853
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,008
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,008
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,940
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,840
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 40,302
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,774
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,500
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,881
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,390
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,204
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,053
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,823
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,823
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 51,715
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 405,941
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 405,941
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 405,941
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,284
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 189,842
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,638
D. Služby (účtová skupina 51) 41,978
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,689
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 46,607
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,430
4. Sociální náklady (527, 528) 2,652
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,090
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,833
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,833
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,214
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,657
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,483
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,595
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,191
2. Ostatní náklady (562A) 2,191
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 422
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,982
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,565
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 83,092
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,152
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,152
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,940
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34134727 TIN: 2020361475 DIČ: SK2020361475
 • Sídlo: DARWELL, Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Únor 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03 25.03.2004
  Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02 25.03.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alexander Dudák 7 000 € (50%) Záborského 22 Bratislava 831 03
  Ľubomír Kliský 7 000 € (50%) Martinengova 34 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2011Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   31.01.2011Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   04.07.2008Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   15.05.2006Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   14.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   25.03.2004Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   24.03.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   13.01.1998Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   12.01.1998Zrušené sidlo:
   Cajlanská 120 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   09.02.1996Nové obchodné meno:
   DARWELL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cajlanská 120 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava