Vytvořte fakturu

FEDAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Obchodní název FEDAX
Stav Zničeno
IČO 34135481
TIN 2020663040
Datum vytvoření 23 Únor 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEDAX
Dolná 118
90001
Modra
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,491
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,491
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,491
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,011
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -480
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 21.12.2016
Files
4263159.tif
Date of updating data: 21.12.2016
 • IČO :34135481 TIN: 2020663040
 • Sídlo: FEDAX, Dolná 118, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 23 Únor 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2016Zrušené obchodné meno:
   FEDAX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dolná 118 Modra 900 01
   23.02.1996Nové obchodné meno:
   FEDAX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dolná 118 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným