Vytvořte fakturu

Coleman - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Coleman
IČO 34136321
TIN 2020364445
Datum vytvoření 11 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Coleman
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 897 €
Zisk 18 410 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421249110420
Mobile(y) +421903275270
Fax(y) 0249110421
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,778
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,282
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,496
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,778
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -154,864
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,276,209
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,276,209
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 760
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,450,243
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,410
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 159,642
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 159,642
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,601
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,308
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 121,733
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,897
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,264
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,633
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,468
C. Služby (účtová skupina 51) 1,348
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,117
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,429
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,348
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,855
XI. Kurzové zisky (663) 2,855
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,874
M. Úrokové náklady (562) 3,117
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) -711
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 468
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -19
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,410
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,410
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4216636.tif
Date of updating data: 24.09.2015