Vytvořte fakturu

Gema Limbach - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Obchodní název Gema Limbach
Stav Zničeno
IČO 34137581
TIN 2020361508
DIČ SK2020361508
Datum vytvoření 26 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gema Limbach
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 214 742 €
Zisk 9 493 €
Kapitál 477 967 €
Vlastní kapitál -1 205 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421523810787
Mobile(y) +421917050404
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 112,329
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30,901
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,901
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,901
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,600
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,711
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,711
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,992
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,992
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,992
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,897
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 52,806
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 91
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 828
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 828
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 112,329
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,797
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,493
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,532
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 49,364
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 31,909
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 31,909
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 583
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 16,872
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 44,966
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,119
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,020
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 546
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,665
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,562
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,202
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,202
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 213,277
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 214,742
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 123,277
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 90,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,465
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 199,989
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 61,936
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,761
D. Služby (účtová skupina 51) 81,067
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,760
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,310
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,355
4. Sociální náklady (527, 528) 95
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 553
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,176
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,176
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,736
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,753
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,513
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,943
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,574
2. Ostatní náklady (562A) 1,574
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 296
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,943
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,810
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,317
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,317
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,493
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016
 • IČO :34137581 TIN: 2020361508 DIČ: SK2020361508
 • Sídlo: Gema Limbach, Kopčianska 10, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.11.2016Zrušené obchodné meno:
   Gema Limbach spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   04.05.2012Nové sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   26.03.1996Nové obchodné meno:
   Gema Limbach spol.s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným