Vytvořte fakturu

Gema Limbach - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gema Limbach
IČO 34137581
TIN 2020361508
DIČ SK2020361508
Datum vytvoření 26 Březen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gema Limbach
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 203 711 €
Zisk -70 €
Kapitál 477 967 €
Vlastní kapitál -1 205 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421523810787
Mobile(y) +421917050404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 50,031
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,884
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,884
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,884
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,724
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,399
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,399
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,399
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,325
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 889
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,436
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,423
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,423
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,031
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,275
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,509
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,509
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,306
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,409
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 19,797
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 19,797
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 488
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,124
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,885
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,903
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 666
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 379
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,937
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 145,232
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 203,711
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 145,049
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 183
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,479
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 201,452
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 95,645
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,372
D. Služby (účtová skupina 51) 69,982
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,368
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,166
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,170
4. Sociální náklady (527, 528) 32
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 601
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,608
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,608
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,876
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,259
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -29,767
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,778
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,284
2. Ostatní náklady (562A) 1,284
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 305
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 189
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,778
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 481
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 551
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 551
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -70
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • IČO :34137581 TIN: 2020361508 DIČ: SK2020361508
  • Sídlo: Gema Limbach, Kopčianska 10, 85101, Bratislava
  • Datum vytvoření: 26 Březen 1996
  • Ředitelé:
    Osoba Funkce Sídlo Datum
    Helena Sabolová Okružná 1298/60 Michalovce 072 01 04.05.2012
  • Vlastníci:
    Osoba Funkce Podíl Sídlo
    Helena Sabolová 6 640 € (100%) Okružná 1298/60 Michalovce 072 01
    • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
      04.05.2012Nové sidlo:
      Kopčianska 10 Bratislava 851 01
      Nové predmety činnosti:
      vedenie účtovníctva
      prenájom hnuteľných vecí
      Noví spoločníci:
      Helena Sabolová Okružná 1298/60 Michalovce 072 01
      Nový štatutárny orgán:
      Helena Sabolová Okružná 1298/60 Michalovce 072 01 Vznik funkcie: 04.05.2012
      03.05.2012Zrušené sidlo:
      Ulica SNP 297 Limbach 900 91
      Zrušeny spoločníci:
      Róbert Géry Stará Lesná 530 Stará Lesná 059 52
      Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Alena Géryová Stará Lesná 511 Stará Lesná 059 52 Vznik funkcie: 05.10.1998
      22.12.2009Nové sidlo:
      Ulica SNP 297 Limbach 900 91
      Noví spoločníci:
      Róbert Géry Stará Lesná 530 Stará Lesná 059 52
      Nový štatutárny orgán:
      Alena Géryová Stará Lesná 511 Stará Lesná 059 52 Vznik funkcie: 05.10.1998
      21.12.2009Zrušené sidlo:
      Slnečná 56 Limbach 900 91
      Zrušeny spoločníci:
      Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Alena Géryová Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 05.10.1998
      19.03.2004Nový štatutárny orgán:
      Alena Géryová Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 05.10.1998
      18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
      Alena Géryová 1. mája 41 Pezinok
      31.05.1999Nové sidlo:
      Slnečná 56 Limbach 900 91
      Noví spoločníci:
      Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
      Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
      Nový štatutárny orgán:
      Alena Géryová 1. mája 41 Pezinok
      30.05.1999Zrušené sidlo:
      Slnečná 45 Limbach 900 91
      Zrušeny spoločníci:
      Róbert Géry Slnečná 45 Limbach
      Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Róbert Géry Slnečná 45 Limbach
      26.03.1996Nové obchodné meno:
      Gema Limbach spol.s r.o.
      Nové sidlo:
      Slnečná 45 Limbach 900 91
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
      sprostredkovanie obchodu
      Noví spoločníci:
      Róbert Géry Slnečná 45 Limbach
      Ing. Adrian Majer Majerníkova 46 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      Róbert Géry Slnečná 45 Limbach