Vytvořte fakturu

TAMYKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TAMYKA
IČO 34137700
TIN 2020644494
DIČ SK2020644494
Datum vytvoření 01 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAMYKA
Záhorácka 1931/41
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 193 127 €
Zisk 3 651 €
Kapitál 129 304 €
Vlastní kapitál 46 647 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347741379, 0347741380, 0347741381, 0347741382, 0347741421, 0347741422, 0347741423, 0905328094
Mobile(y) 0905328094
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 103,378
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,378
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) -3,021
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ -3,021
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,984
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 72,595
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,595
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,436
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,953
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,415
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 57,672
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -34,257
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,378
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,298
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,033
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,033
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,336
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,336
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,651
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 53,080
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 41,824
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,485
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,485
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,015
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,136
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,188
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 193,127
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 193,127
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,759
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 429
D. Služby (účtová skupina 51) 169,695
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,749
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,211
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,538
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 532
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 354
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,368
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,003
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,413
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,531
2. Ostatní náklady (562A) 5,531
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 134
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,748
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,397
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,971
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,320
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,320
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,651
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015