Vytvořte fakturu

Zámocká 22 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Zámocká 22
IČO 34138226
TIN 2020644505
DIČ SK2020644505
Datum vytvoření 09 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zámocká 22
Zámocká 22
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 99 070 €
Zisk -4 728 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347722223, 0903403355, 0904603556
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,283
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,285
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,285
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,941
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,344
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,376
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 548
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 548
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,828
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,638
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,190
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 622
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 622
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,283
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,715
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -41,957
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,495
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,452
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,728
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,998
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 137
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 137
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 66,861
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 614
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 614
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,501
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,540
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 859
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,994
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 98,465
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 99,070
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 94,365
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 605
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,819
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 43,848
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,588
D. Služby (účtová skupina 51) 5,967
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 29,480
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,835
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,421
4. Sociální náklady (527, 528) 224
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,797
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,663
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,663
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 476
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,749
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,062
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,019
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,019
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,019
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,768
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,728
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34138226 TIN: 2020644505 DIČ: SK2020644505
 • Sídlo: Zámocká 22, Zámocká 22, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 09 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky 06.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ružena Emríšková 5 643 € (85%) 1. mája 81 Malacky
  Jozef Emríšek 996 € (15%) 1. mája 81 Malacky
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   Jozef Emríšek 1. mája 81 Malacky
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Emríšek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   23.01.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   06.11.1996Nové predmety činnosti:
   pohostinské a reštauračné služby bez ubytovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Jozef Emríšek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Ružena Emríšková 1. mája 81 Malacky
   05.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky
   Jana Škopíková Olšovského 213/64 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky
   09.04.1996Nové obchodné meno:
   Zámocká 22, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zámocká 22 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky
   Jana Škopíková Olšovského 213/64 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Škopík Olšovského 213/64 Malacky