Vytvořte fakturu

TRANSERVIS - C.D. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRANSERVIS - C.D.
IČO 34138439
TIN 2020697019
Datum vytvoření 09 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSERVIS - C.D.
Kollárova 6
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 1 850 €
Zisk -1 004 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421911265753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,287
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,926
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,926
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,926
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,280
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,200
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,200
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,080
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,019
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,061
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 81
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 81
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,287
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,278
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -15,913
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,913
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,004
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,565
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,565
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -517
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -517
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,850
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,850
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,850
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,301
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 433
D. Služby (účtová skupina 51) 542
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 163
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 839
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 839
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 324
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -451
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 875
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 73
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -524
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,004
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4413860.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34138439 TIN: 2020697019
 • Sídlo: TRANSERVIS - C.D., Kollárova 6, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 09 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Margaréta Osvaldová Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02 18.09.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Margaréta Osvaldová 3 320 € (50%) Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02
  Ladislav Cýcha 3 320 € (50%) Senec
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.11.2014Noví spoločníci:
   Margaréta Osvaldová Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Margaréta Osvaldová Račianska 13152/69B Bratislava-Nové mesto 831 02 Vznik funkcie: 18.09.2014
   31.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Cýcha Kollárova 6 Senec
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Cýcha Kollárova 6 Senec
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   09.04.1996Nové obchodné meno:
   TRANSERVIS - C.D., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie
   revízia elektrických zariadení
   elektroinštalačné práce
   prenájom strojov a zariadení
   mytie a čistenie motorových vozidiel a strojných zariadení
   prevádzkovanie parkoviska motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
   Noví spoločníci:
   Ladislav Cýcha Kollárova 6 Senec
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Dubaň 151 Jánovce