Vytvořte fakturu

CEVASERVIS 310 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CEVASERVIS 310
IČO 34138579
TIN 2020358461
DIČ SK2020358461
Datum vytvoření 12 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEVASERVIS 310
Cementárska 15
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 679 608 €
Zisk 346 €
Kapitál 442 284 €
Vlastní kapitál 149 525 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.cevaservis310.sk
Mobile(y) +421911717949, +421903464027, +421911146523
Fax(y) 0265934011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 432,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 196,965
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 196,965
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 26,153
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 173,752
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,942
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 -10,882
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 234,161
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 165,897
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 144,580
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 21,317
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,179
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,179
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,179
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,085
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,469
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,616
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,558
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,558
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 432,684
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 149,872
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 225,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 225,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 14,937
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,937
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -90,411
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,371
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -106,782
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 346
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,624
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 32,050
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 26,958
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,092
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 242,186
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 103,352
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,352
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 114,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,211
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,232
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,874
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,388
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,388
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 188
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 188
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 670,053
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 679,608
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,710
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 473,394
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 153,159
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -880
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 42,670
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,555
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 684,246
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,593
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 453,653
D. Služby (účtová skupina 51) 40,911
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 177,593
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 126,019
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,664
4. Sociální náklady (527, 528) 6,910
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,665
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 984
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,847
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,638
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 131,226
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,179
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 9,174
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,315
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 992
2. Ostatní náklady (562A) 992
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 320
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,864
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,226
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 346
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34138579 TIN: 2020358461 DIČ: SK2020358461
 • Sídlo: CEVASERVIS 310, Cementárska 15, 90031, Stupava
 • Datum vytvoření: 12 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31 09.02.2001
  Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31 17.09.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Puškáč 22 500 € (10%) Bitúnkova 3 Stupava 900 31
  Ing. Ľuboš Ivica 52 500 € (23.3%) Gaštanová 9 Stupava 900 31
  Ing. Michal Štoffa 52 500 € (23.3%) Stupava 900 31
  Ing. Dušan Piaček 52 500 € (23.3%) Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
  Ing. Peter Balog 22 500 € (10%) Stupava 900 31
  Ľudovít Písečný 22 500 € (10%) 133 Plavecký Mikuláš 906 35
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.05.2014Noví spoločníci:
   Ing. Peter Balog Prof. Ondroucha 2335/8 Stupava 900 31
   Ľudovít Písečný 133 Plavecký Mikuláš 906 35
   18.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
   17.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   18.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   17.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   31.10.2003Noví spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 17.09.2003
   30.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2003
   14.02.2003Noví spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 09.02.2001
   13.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   04.06.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2003
   03.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 19.02.2002
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí a ich montáž
   prenájom nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.2001Nové obchodné meno:
   CEVASERVIS 310, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 19.02.2002
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   20.02.2001Zrušené obchodné meno:
   FinAcc, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   07.10.1998Noví spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   FinAcc, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva
   Noví spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica