Vytvořte fakturu

P & J - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P & J
IČO 34138684
TIN 2020663139
Datum vytvoření 17 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P & J
Obrancov mieru 43
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 11 693 €
Zisk 434 €
Kapitál 57 607 €
Vlastní kapitál -25 232 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,007
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,007
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 39,782
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39,782
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,222
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,582
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,640
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,007
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,798
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 127
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 127
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -31,998
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,546
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -35,544
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 434
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,255
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 85
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 85
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 78,170
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 68,574
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 550
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 550
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,693
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,533
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,160
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,793
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,926
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 968
D. Služby (účtová skupina 51) 1,173
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 338
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 250
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 88
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 388
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 900
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,626
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 90
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 810
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 376
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 376
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 434
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255502.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34138684 TIN: 2020663139
 • Sídlo: P & J, Obrancov mieru 43, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 17 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok 17.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslav Andel 13 280 € (100%) Obrancov mieru 43 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.08.1999Nové sidlo:
   Obrancov mieru 43 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1999Zrušené sidlo:
   Kollárova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   17.04.1996Nové obchodné meno:
   P & J, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžadujú zvláštne licencie
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok