Vytvořte fakturu

Seva Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Seva Slovensko
IČO 34139524
TIN 2020361574
DIČ SK2020361574
Datum vytvoření 29 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Seva Slovensko
Račianska 188
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 399 814 €
Zisk 29 137 €
Kapitál 432 336 €
Vlastní kapitál 85 331 €
Kontaktní informace
Email seva.simano@azet.sk
Telefon(y) 0347722397, 0905365258
Mobile(y) 0905365258
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 401,595
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 176,851
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,081
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,081
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 175,770
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,857
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 131,540
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,373
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,446
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,500
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,500
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 160,000
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 160,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,438
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,380
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,380
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,508
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,565
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 943
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 298
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 298
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 401,595
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,468
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,426
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,426
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 76,266
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 76,266
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,137
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 287,127
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,839
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,187
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 6,652
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 23,740
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 174,609
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 106,113
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,113
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 58,950
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 821
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,725
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 336
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 336
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 80,603
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 399,814
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 399,814
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 396,086
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,728
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 358,718
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 266,724
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,616
D. Služby (účtová skupina 51) 30,863
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,393
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,051
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,979
4. Sociální náklady (527, 528) 1,363
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,248
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,751
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,751
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,123
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,096
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 91,611
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,504
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,472
2. Ostatní náklady (562A) 2,472
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,032
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,593
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,456
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,456
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,137
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34139524 TIN: 2020361574 DIČ: SK2020361574
 • Sídlo: Seva Slovensko, Račianska 188, 83105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jana Simonová Kamilkova 6814/8 Bratislava-Rača 831 06 29.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jana Simonová 6 639 € (100%) Kamilkova 6814/8 Bratislava-Rača 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.03.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Kamilkova 6814/8 Bratislava - Rača 831 06
   07.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   09.01.2004Nové predmety činnosti:
   návrh, realizácia a údržba sadovníckych a záhradných úprav
   balenie osív a sadby
   poradenská činnosť v oblasti záhradníctva
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Ing. Antonín Dočkal Stiborova 18 Olomouc Česká republika
   Ing. Václav Pokorný Lázeňská 919 Valtice Česká republika
   Ing. Josef Puta Korunní 55 Praha Praha 1
   Vlasta Vaškovičová Česká 653 Valtice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.10.1998Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj uznaného osiva a sadby zeleniny, kvetov, liečivých rastlín, sadby ovocných a okrasných rastlín, jahodníku, novošlachtenie a udržovacie šlachtenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Ing. Antonín Dočkal Stiborova 18 Olomouc Česká republika
   Ing. Václav Pokorný Lázeňská 919 Valtice Česká republika
   Ing. Josef Puta Korunní 55 Praha Praha 1
   Vlasta Vaškovičová Česká 653 Valtice Česká republika
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Ing. Antonín Dočkal Stiborova 18 Olomouc Česká republika
   Ing. Terézie Lvová Vinařská 61 Valtice Česká republika
   Ing. Václav Pokorný Lázeňská 919 Valtice Česká republika
   Ing. Josef Puta Korunní 55 Praha Praha 1
   Vlasta Vaškovičová Česká 653 Valtice Česká republika
   29.04.1998Nové sidlo:
   Račianska 188 Bratislava 831 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Simonová Landauova 8 Bratislava
   Ing. Antonín Dočkal Stiborova 18 Olomouc Česká republika
   Ing. Terézie Lvová Vinařská 61 Valtice Česká republika
   Ing. Václav Pokorný Lázeňská 919 Valtice Česká republika
   Ing. Josef Puta Korunní 55 Praha Praha 1
   Vlasta Vaškovičová Česká 653 Valtice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Simonová Kamilkova 6814/8 Bratislava-Rača 831 06
   28.04.1998Zrušené sidlo:
   Novomeského 7 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Paula Szijjartová Novomeského 7 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Paula Szijjartová Novomeského 7 Pezinok
   29.04.1996Nové obchodné meno:
   Seva Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novomeského 7 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Paula Szijjartová Novomeského 7 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Paula Szijjartová Novomeského 7 Pezinok