Vytvořte fakturu

B.F. - stav. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B.F. - stav.
IČO 34139711
TIN 2020361596
DIČ SK2020361596
Datum vytvoření 26 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.F. - stav.
Viničné 461
90023
Viničné
Financial information
Prodej a příjem 832 937 €
Zisk 6 113 €
Kapitál 227 630 €
Vlastní kapitál 26 296 €
Kontaktní informace
Email i.nagyova@danetax.sk
Telefon(y) 0255566490
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 369,376
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 193,760
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 193,760
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75,672
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 89,382
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 18,706
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 173,461
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 72,325
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,324
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,324
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,942
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 101,091
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 78,177
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,914
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,155
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,155
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 369,376
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,671
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,919
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,919
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,113
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 336,548
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 21,325
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 20,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,325
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 313,939
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 276,432
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 276,432
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,958
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,108
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 731
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,035
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,675
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,284
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,284
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 157
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 157
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 812,509
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 832,937
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 100,361
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 712,148
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,008
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,420
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 821,986
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 94,750
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 366,635
D. Služby (účtová skupina 51) 283,727
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,774
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,748
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,204
4. Sociální náklady (527, 528) 1,822
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,884
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 35,213
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 35,213
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,604
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 310
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,089
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,951
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,397
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,973
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,645
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,645
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 328
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,955
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,996
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,113
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34139711 TIN: 2020361596 DIČ: SK2020361596
 • Sídlo: B.F. - stav., Viničné 461, 90023, Viničné
 • Datum vytvoření: 26 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Baričič Hlavná 183/258 Viničné 900 23 26.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Baričič 6 639 € (100%) Hlavná 183/258 Viničné 900 23
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Peter Baričič Hlavná 183/258 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Baričič Hlavná 183/258 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 26.04.1996
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   07.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.08.2000Noví spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   27.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   B.F. - stav. spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   461 Viničné 900 23
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   murárske práce
   obklady a dlažby
   montáž plastických okien
   Noví spoločníci:
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Baričič Palkovičova 226/1 Bratislava
   Karol Filkorn Vavilovova 24 Bratislava