Vytvořte fakturu

RONA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RONA
IČO 34139974
TIN 2020358505
DIČ SK2020358505
Datum vytvoření 08 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RONA
Cementárska 5
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 43 882 €
Zisk -23 786 €
Kapitál 33 840 €
Vlastní kapitál -26 589 €
Kontaktní informace
Email nagyrobert64@yahoo.de
Telefon(y) 0265936682, 0908187574
Mobile(y) 0905445309, 0908187574
Fax(y) 0265936682
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,630
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,210
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,210
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,210
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,941
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 320
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 320
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,958
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,618
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,618
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,340
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,663
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 103
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,560
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 479
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 479
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,630
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,981
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,786
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,611
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 399
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 399
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,212
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,657
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,657
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,461
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 473
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 458
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 30,082
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,882
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,249
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,800
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,127
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,979
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,340
D. Služby (účtová skupina 51) 10,863
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,721
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,047
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,530
4. Sociální náklady (527, 528) 144
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,202
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,202
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 867
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,245
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13,100
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 581
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 370
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 211
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -581
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,826
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,786
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015