Vytvořte fakturu

TECHSERVIS MH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2015
Basic information
Obchodní název TECHSERVIS MH
IČO 34140115
TIN 2020361585
DIČ SK2020361585
Datum vytvoření 30 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHSERVIS MH
Hanzlíčkova 4
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 14 236 €
Zisk 1 144 €
Kapitál 37 892 €
Vlastní kapitál 5 075 €
Kontaktní informace
Email simkova@azet.sk
Telefon(y) 0905863774
Mobile(y) 0905863774
Date of updating data: 01.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 38,120
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 38,120
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,120
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,245
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,346
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 620
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,982
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 62,365
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,219
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,309
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,874
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,144
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,146
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 337
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,809
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 140
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,709
Date of updating data: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,236
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 10,186
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,700
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,550
C. Služby (účtová skupina 51) 2,429
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 477
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,244
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,536
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,207
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,432
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,432
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,432
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,104
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,144
Date of updating data: 01.12.2015
Date of updating data: 01.12.2015