Vytvořte fakturu

PRE AMBULA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRE AMBULA
IČO 34140174
TIN 2020663161
Datum vytvoření 09 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRE AMBULA
Bratislavská 2
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 85 077 €
Zisk 2 724 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336412116
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,138
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,804
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,263
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,138
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,067
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,638
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,724
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,071
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,100
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,370
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 842
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,768
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,961
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 85,077
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 84,981
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 96
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 81,296
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,895
C. Služby (účtová skupina 51) 30,260
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,880
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 261
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,781
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,922
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 40
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 39
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 255
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 255
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -215
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,566
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 842
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,724
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015