Vytvořte fakturu

SABIMCO Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SABIMCO Trading
IČO 34140832
TIN 2020364764
DIČ SK2020364764
Datum vytvoření 23 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SABIMCO Trading
Lichnerova 35
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 108 209 €
Zisk 8 698 €
Kapitál 71 441 €
Vlastní kapitál 52 483 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903720919, 0905720919
Mobile(y) 0903720919, 0905720919
Fax(y) 0245926491
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 25,606
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 25,606
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,606
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,981
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,364
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 559
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,980
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 71,587
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,181
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 998
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 44,514
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,698
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,406
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,406
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,326
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,124
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,956
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 108,209
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,480
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 99,429
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,300
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 95,619
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 4,831
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,909
C. Služby (účtová skupina 51) 77,094
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 397
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,744
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,395
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 249
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,590
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,075
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,289
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,289
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,286
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,304
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,606
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,698
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015