Vytvořte fakturu

Zverbíkova finančná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Zverbíkova finančná
IČO 34140981
TIN 2020364555
DIČ SK2020364555
Datum vytvoření 24 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zverbíkova finančná
Rosná 34
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 34 825 €
Zisk 3 391 €
Kapitál 291 352 €
Vlastní kapitál 255 937 €
Kontaktní informace
Email zfs@ba.telecom.sk
Telefon(y) 0245646271, 0245646272, 0245924067
Mobile(y) +421903724051
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,644
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,644
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,644
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 292,510
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 280,951
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,874
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 685
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 294,154
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 259,328
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 215,760
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 215,760
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,737
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 26,440
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,391
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,826
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,826
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,747
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 28,914
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,012
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,153
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,825
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,135
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,890
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,800
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 30,456
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,135
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,049
C. Služby (účtová skupina 51) 934
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 470
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 22,600
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 268
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,369
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -93
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,369
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 978
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,391
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015