Vytvořte fakturu

SENECOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SENECOM
IČO 34141502
TIN 2020364588
DIČ SK2020364588
Datum vytvoření 05 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENECOM
Lichnerova 92
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 44 610 €
Zisk -564 €
Kapitál 69 574 €
Vlastní kapitál 32 752 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903421877, +421903721415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 83,885
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 65,565
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 65,565
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,075
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,490
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,965
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,467
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,458
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,458
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,498
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,038
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,460
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 355
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 355
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,885
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,349
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 14,161
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 14,161
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24,449
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,449
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -564
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,578
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 112
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 112
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,466
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,580
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,580
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,783
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 328
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 190
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,516
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 69
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,958
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 44,610
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 44,610
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,610
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,936
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,368
D. Služby (účtová skupina 51) 25,991
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,583
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,284
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,508
4. Sociální náklady (527, 528) 791
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,943
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,994
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,994
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,674
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,251
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,278
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,278
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,278
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 396
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -564
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34141502 TIN: 2020364588 DIČ: SK2020364588
 • Sídlo: SENECOM, Lichnerova 92, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 05 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľudmila Elšíková Lichnerova 92A Senec 903 01 05.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľudmila Elšíková 4 647 € (70%) Lichnerova 92A Senec 903 01
  Iveta Bakošová 996 € (15%) Svätoplukova 91 Senec 903 01
  Miroslava Barániová 996 € (15%) Košická 34 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.12.2014Noví spoločníci:
   Iveta Bakošová Svätoplukova 91 Senec 903 01
   19.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Iveta Válková Svätoplukova 91 Senec 903 01
   06.01.2005Noví spoločníci:
   Miroslava Barániová Košická 34 Senec 903 01
   Iveta Válková Svätoplukova 91 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Elšíková Lichnerova 92A Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.06.1996
   05.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Iveta Elšíková Košická 34 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec
   15.08.2001Noví spoločníci:
   Ľudmila Elšíková Lichnerova 92A Senec 903 01
   Iveta Elšíková Košická 34 Senec
   14.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Elšíková Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   26.05.1999Nové sidlo:
   Lichnerova 92 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Elšíková Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   25.05.1999Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 14 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   05.06.1996Nové obchodné meno:
   SENECOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 14 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   prevádzkovanie stolárskej dielne
   zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec
   Daniela Miškovičová 653 Boleráz
   Juraj SABO Dolnomajerská 1235/9 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudmila ELŠÍKOVÁ Košická 34 Senec