Vytvořte fakturu

KARPATIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KARPATIA
IČO 34141677
TIN 2020361684
DIČ SK2020361684
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARPATIA
Radlinského 39
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 841 €
Zisk 3 685 €
Kapitál 38 045 €
Vlastní kapitál -31 439 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252491945, 0243425534
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,941
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 32,831
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 32,831
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,571
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,260
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,921
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 897
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 897
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 897
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,024
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,001
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 189
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,941
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,754
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,583
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,583
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 18
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 699
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 699
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -131,739
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,023
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -151,762
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,685
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,791
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,661
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 31,202
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 459
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,130
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 729
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 729
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,175
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,226
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 904
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 904
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,295
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,841
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,496
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,799
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 546
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,912
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,496
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,025
D. Služby (účtová skupina 51) 27,520
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 841
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 619
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 218
4. Sociální náklady (527, 528) 4
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 275
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 275
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 755
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,929
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,254
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 48
2. Ostatní náklady (562A) 48
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 152
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -200
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,729
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,044
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,044
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,685
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34141677 TIN: 2020361684 DIČ: SK2020361684
 • Sídlo: KARPATIA, Radlinského 39, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04 19.01.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zora Urbanovská 19 917 € (20%) Levárska 1 Bratislava 841 04
  Ing. Radoslav Bobačic 39 833 € (40%) Bratislava 841 04
  Branislav Bubák 39 833 € (40%) Kalinkovo 900 43
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s v likvidácii IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava 917 05
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   17.09.2001Nové predmety činnosti:
   faktoring, forfaiting
   12.07.2000Nové sidlo:
   Radlinského 39 Bratislava 811 07
   11.07.2000Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   19.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   18.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Natália Bezáková 29.augusta 32 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   geodetické a kartografické práce
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb
   sekretárske služby
   upratovacie služby
   sťahovanie nábytku/bez prepravy/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing
   Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s v likvidácii IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava 917 05
   Ing. Natália Bezáková 29.augusta 32 Bratislava 811 09
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Branislav Bubák 320 Kalinkovo 900 43
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Geisse Vajnorská 12 Bratislava 831 04
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Peter Pospíšil Obchodná 32 Bratislava 810 00
   Marián Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Pavol Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Marián Trudman Drobného 20 Bratislava 841 03
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   23.07.1998Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Marián Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Pavol Soukup J.Holčeka 405 Budmerice 900 86
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   22.07.1998Zrušené sidlo:
   Radničná 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava
   Ing. Vojtech Bóc Karpatské nám. 16 Bratislava 831 06
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Ing. Ivan Šarmír Vinohradská 68 Šenkvice 900 81
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   09.12.1997Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s IČO: 00 588 351 Sereďská 40 Trnava
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Geisse Vajnorská 12 Bratislava 831 04
   Ing. Martin Penčev Bellova 118 Bratislava 831 01
   Peter Pospíšil Obchodná 32 Bratislava 810 00
   Marián Trudman Drobného 20 Bratislava 841 03
   Ing. Zora Urbanovská Levárska 1 Bratislava 841 04
   Marek Urbanovský Levárska 1 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radoslav Bobačic Sekulská 5 Bratislava 841 04
   08.12.1997Zrušeny spoločníci:
   KARPATIA CR a.s. IČO: 00 588 351 Trhová 1 Trnava
   Ing. Peter Kosák , CSc. Račianska 38 Bratislava 831 02
   Doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková , CSc. Ľuda Zúbka 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Babjak Šrobárova 2664 Poprad 058 01
   Pavol Soukup Juraja Holčeka 405 Budmerice 900 86
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   KARPATIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radničná 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru (okrem tovaru vyžadujúceho osobitné povolenie)
   poskytovanie služieb bez osobitného povolenia
   sprostredkovanie predaja tovaru a služieb bez osobitného povolenia
   stravovacie služby
   ubytovacie služby
   Noví spoločníci:
   KARPATIA CR a.s. IČO: 00 588 351 Trhová 1 Trnava
   Ing. Vojtech Bóc Karpatské nám. 16 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Kosák , CSc. Račianska 38 Bratislava 831 02
   Ing. Ivan Šarmír Vinohradská 68 Šenkvice 900 81
   Doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková , CSc. Ľuda Zúbka 9 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Samuel Babjak Šrobárova 2664 Poprad 058 01
   Pavol Soukup Juraja Holčeka 405 Budmerice 900 86