Vytvořte fakturu

ASKLEPIOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Obchodní název ASKLEPIOS
IČO 34142185
TIN 2020697085
DIČ SK2020697085
Datum vytvoření 18 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASKLEPIOS
Saratovská 24
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 86 548 €
Zisk 428 €
Kapitál 107 695 €
Vlastní kapitál 15 907 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264366441
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 94,492
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 78,150
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 78,150
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 46,645
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,896
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 609
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,785
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,660
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,250
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,250
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,519
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -109
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,125
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 306
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,819
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,557
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,233
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,324
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,492
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,430
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 22,580
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 22,580
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,258
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,258
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -33,696
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -33,696
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 428
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,922
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,386
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,386
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 100,612
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 95,078
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,078
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,718
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 940
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,876
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 924
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 924
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 86,548
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 86,548
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 86,548
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 84,889
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,068
D. Služby (účtová skupina 51) 42,758
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,171
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,176
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,724
4. Sociální náklady (527, 528) 1,271
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,055
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,055
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 837
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,659
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,722
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 271
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 271
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -271
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,388
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 428
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016