Vytvořte fakturu

VITIS SELECT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VITIS SELECT
IČO 34142207
TIN 2020361695
DIČ SK2020361695
Datum vytvoření 18 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITIS SELECT
Javorová 51
91705
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 11 048 €
Zisk 748 €
Kapitál 33 469 €
Vlastní kapitál 12 648 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903202869
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,559
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,166
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,166
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,166
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,294
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,085
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,085
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,535
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 550
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,985
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,674
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,666
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 99
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 99
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,559
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,396
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,344
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 52,722
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -47,378
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 748
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,163
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,503
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,781
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,781
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,759
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,110
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,853
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,400
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,048
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 648
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,659
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,383
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,865
D. Služby (účtová skupina 51) 1,054
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 158
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,389
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,098
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 643
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 643
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 643
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 202
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 178
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 441
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,830
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,082
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,082
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015