Vytvořte fakturu

MGZ optik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MGZ optik
IČO 34142380
TIN 2020358527
DIČ SK2020358527
Datum vytvoření 19 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MGZ optik
Ulica Kozácka 7820/63
91702
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 39 142 €
Zisk -288 €
Kapitál 49 318 €
Vlastní kapitál 11 461 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,089
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,089
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,527
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,517
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,337
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 34,616
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,351
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 25,000
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -288
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,265
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,265
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,800
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,465
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 39,142
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 38,806
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 336
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 38,277
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 15,452
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,611
C. Služby (účtová skupina 51) 3,061
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 227
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,871
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,055
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 865
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,682
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 193
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 193
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -193
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 672
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -288
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34142380 TIN: 2020358527 DIČ: SK2020358527
 • Sídlo: MGZ optik, Ulica Kozácka 7820/63, 91702, Trnava
 • Datum vytvoření: 19 Červen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.2013Nové sidlo:
   Ulica Kozácka 7820/63 Trnava 917 02
   Noví spoločníci:
   Martin Gáži Ulica Kozácka 7820/63 Trnava 917 02
   13.12.2013Zrušené sidlo:
   Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny spoločníci:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   Martin Gaži Hospodárska 10 Trnava 917 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   09.07.2004Nové obchodné meno:
   MGZ optik s.r.o.
   Noví spoločníci:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   Martin Gaži Hospodárska 10 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Gaži Ulica Kozácka 7820/63 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 01.12.2003
   08.07.2004Zrušené obchodné meno:
   Z.O.P. 21, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   finančný a operačný leasing
   Zrušeny spoločníci:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   Jiří Zsigmond Huščavova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jiří Zsigmond Huščavova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 30.11.2003
   19.06.1996Nové obchodné meno:
   Z.O.P. 21, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave 900 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   finančný a operačný leasing
   Noví spoločníci:
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave
   Jiří Zsigmond Huščavova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jiří Zsigmond Huščavova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 30.11.2003
   František Zsigmond Hraničiarska 427 Vysoká pri Morave