Vytvořte fakturu

www.123abc.sk - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název www.123abc.sk
IČO 34142738
TIN 2021073098
Datum vytvoření 28 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo www.123abc.sk
Miletičova 35
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 640 €
Zisk -910 €
Kapitál 67 937 €
Vlastní kapitál 10 779 €
Kontaktní informace
Email info@123abc.sk
Telefon(y) 0940432100
Mobile(y) +421940432100
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,515
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,528
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,250
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,987
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,267
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 100
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 921
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,246
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,782
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,418
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -48,811
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -910
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,200
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 64,200
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,748
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,817
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 43,640
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 35,487
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,119
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 43,163
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 26,375
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,969
C. Služby (účtová skupina 51) 6,319
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 488
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,000
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 477
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,943
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 74
XI. Kurzové zisky (663) 74
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 981
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 452
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 529
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -907
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -430
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -910
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4303713.tif
Date of updating data: 25.06.2015