Vytvořte fakturu

WIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.08.2016
Basic information
Obchodní název WIT
IČO 34143467
TIN 2020664723
Datum vytvoření 10 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIT
Záhradnícka 53
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 625 €
Zisk 383 €
Kapitál 22 045 €
Vlastní kapitál 4 473 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905641588
Mobile(y) 0905641588
Date of updating data: 30.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,888
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,180
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 344
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,888
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,414
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,392
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 383
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 474
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 474
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 474
Date of updating data: 30.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,625
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,955
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,670
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,762
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 10,000
C. Služby (účtová skupina 51) 762
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 863
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 863
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 863
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 383
Date of updating data: 30.08.2016
Date of updating data: 30.08.2016