Vytvořte fakturu

manufaktúra nábytku HOŠEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název manufaktúra nábytku HOŠEK
Stav Zničeno
IČO 34143599
TIN 2020361750
DIČ SK2020361750
Datum vytvoření 15 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo manufaktúra nábytku HOŠEK
Bratislavská cesta 1242
93101
Šamorín
Financial information
Prodej a příjem 218 073 €
Zisk -221 664 €
Kapitál 160 048 €
Vlastní kapitál -29 278 €
Kontaktní informace
Email hosekw@ba.psg.sk
Telefon(y) 0312901685, 0315622384, 0905247990
Mobile(y) 0905247990
Fax(y) 0315622384
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,488
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,362
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,362
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,362
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,010
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 34,692
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,692
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,692
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,318
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,295
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,023
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 116
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,488
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -250,942
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 79,915
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -116,496
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -116,496
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -221,664
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 296,430
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,189
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,189
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 284,093
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 183,751
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,751
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,260
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,212
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,370
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,148
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,148
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,000
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 218,075
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 218,073
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 201,118
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,955
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 438,264
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 72,150
D. Služby (účtová skupina 51) 205,225
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 60,378
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,735
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,048
4. Sociální náklady (527, 528) 1,595
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 695
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,250
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,250
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 92,566
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -220,191
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -76,257
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 514
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 514
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -513
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -220,704
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -221,664
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :34143599 TIN: 2020361750 DIČ: SK2020361750
 • Sídlo: manufaktúra nábytku HOŠEK, Bratislavská cesta 1242, 93101, Šamorín
 • Datum vytvoření: 15 Červenec 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.05.2004Nové obchodné meno:
   manufaktúra nábytku HOŠEK - WIELAND, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská cesta 1242 Šamorín 931 01
   Noví spoločníci:
   Josef Wieland NussdorferStrasse 4a Flintsbach 831 26 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.07.1996
   05.05.2004Zrušené obchodné meno:
   manufaktúra nábytku HOŠEK - W, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záhradná 17 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   16.04.1999Noví spoločníci:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   15.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   16.12.1997Nové obchodné meno:
   manufaktúra nábytku HOŠEK - W, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradná 17 Pezinok 902 01
   15.12.1997Zrušené obchodné meno:
   HOŠEK - W, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   23.08.1996Nové obchodné meno:
   HOŠEK - W, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   výroba nábytku
   výroba stavebno-stolárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   PhDr. Janka Wirdzeková Záhradná 17 Pezinok
   22.08.1996Zrušené obchodné meno:
   HOŠEK - WIELAND, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Josef Wieland NussdorferStrasse 4 Flintsbach 831 02 Nemecko
   15.07.1996Nové obchodné meno:
   HOŠEK - WIELAND, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   návrh a realizácia interiérov v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03
   Josef Wieland NussdorferStrasse 4 Flintsbach 831 02 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Hošek Čelakovského 2 Bratislava 811 03