Vytvořte fakturu

SPORT a MEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPORT a MEDIA
IČO 34143769
TIN 2020361761
DIČ SK2020361761
Datum vytvoření 18 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPORT a MEDIA
Viničné 223
90023
Viničné
Financial information
Prodej a příjem 420 554 €
Zisk -71 748 €
Kapitál 1 381 579 €
Vlastní kapitál 1 096 250 €
Kontaktní informace
Email sportam@stonline.sk
Telefon(y) 0903414445
Mobile(y) 0903414445, 0907750086
Fax(y) 0265957226
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,258,141
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 795,347
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 777,090
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 330,114
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 80,363
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 366,613
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 18,257
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 18,257
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 459,380
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 35,400
4. Zvířata (124) - /195/ 35,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 250,498
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 249,290
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,290
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,208
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 173,482
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,806
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 159,676
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,414
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,258,141
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,024,503
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,211,578
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,211,578
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,944
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,944
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -124,271
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -124,271
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,748
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,200
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 41,462
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 41,462
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 175,738
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33,616
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,616
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135,278
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 177
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 123
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,544
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 16,438
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 16,438
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 279,787
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 420,554
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,396
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 278,390
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,800
V. Aktivace (účtová skupina 62) 15,900
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 112,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,068
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 482,468
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,140
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,945
D. Služby (účtová skupina 51) 211,703
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,060
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,003
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,057
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,974
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 173,796
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 173,796
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,231
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 40,020
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,599
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -61,914
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,698
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,735
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,733
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,733
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,607
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 940
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,667
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,872
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,786
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -71,748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34143769 TIN: 2020361761 DIČ: SK2020361761
 • Sídlo: SPORT a MEDIA, Viničné 223, 90023, Viničné
 • Datum vytvoření: 18 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06 07.02.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Lucia Noskovičová 879 639 € (72.6%) Pútnická 142 Bratislava 841 06
  Monika Noskovičová 331 939 € (27.4%) Pútnická 142 Bratislava 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   13.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   12.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   13.10.2007Noví spoločníci:
   Monika Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   12.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   26.09.2006Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   25.09.2006Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   26.02.2005Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Noskovičová Pútnická 142 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 07.02.2005
   25.02.2005Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKERS LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   08.12.2003Noví spoločníci:
   DALTON & PARKERS LIMITED 4 th Floor, Clerks Well House, 20 Britton Street London EC1M 5TU Veľká Británia
   07.03.2000Noví spoločníci:
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Noskovič Hlavná 223 Viničné 900 23
   06.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   10.06.1999Nové obchodné meno:
   SPORT a MEDIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Miklenčičová Blagoevova 6 Bratislava
   09.06.1999Zrušené obchodné meno:
   NLS Sport Media spol.s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   NAFTA KREDIT a.s. IČO: 35 754 761 Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Lisý Exnárova 43 Bratislava 821 03
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   17.12.1998Nové obchodné meno:
   NLS Sport Media spol.s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Lisý Exnárova 43 Bratislava 821 03
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   16.12.1998Noví spoločníci:
   NAFTA KREDIT a.s. IČO: 35 754 761 Martinčekova 17 Bratislava 821 01
   Zrušené obchodné meno:
   BGS Sport Media spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   15.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   18.07.1996Nové obchodné meno:
   BGS Sport Media spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   223 Viničné 900 23
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chovu športových koní a jazdeckého športu
   výuka jazdy na koni, vrátane organizovania a účasti jazdeckých pretekov
   reklamná činnosť, nákup a predaj médií
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chovu koní a jazdeckého športu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Noskovič Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Petrus Poľnohospodárska 26 Bratislava 821 07