Vytvořte fakturu

Bozen Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Bozen Invest
IČO 34143858
TIN 2020664745
DIČ SK2020664745
Datum vytvoření 19 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bozen Invest
Trnavská 51
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 15 198 €
Zisk 3 080 €
Kapitál 2 893 €
Vlastní kapitál 2 016 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.tuft.sk
Mobile(y) +421903907245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,624
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,624
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,624
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,453
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 171
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,624
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,096
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,287
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,358
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -28,645
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,080
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,528
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 362
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 362
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,166
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 337
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 176
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,198
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,198
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,198
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,332
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 114
D. Služby (účtová skupina 51) 5,108
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,879
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,339
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,516
4. Sociální náklady (527, 528) 24
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 231
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,866
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,976
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -102
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,764
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 684
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 684
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34143858 TIN: 2020664745 DIČ: SK2020664745
 • Sídlo: Bozen Invest, Trnavská 51, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01 19.07.1996
  Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01 19.07.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Vladimír Miškovský 3 319 € (50%) Trnavská 51 Pezinok 902 01
  Zuzana Miškovská 3 319 € (50%) Trnavská 51 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.12.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   19.07.1996Nové obchodné meno:
   Bozen Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Vladimír Miškovský Trnavská 51 Pezinok 902 01
   Zuzana Miškovská Trnavská 51 Pezinok 902 01