Vytvořte fakturu

MAPOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAPOS
IČO 34144218
TIN 2020683566
DIČ SK2020683566
Datum vytvoření 25 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAPOS
Lichnerova 41/B
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 205 459 €
Zisk 31 291 €
Kapitál 89 281 €
Vlastní kapitál 59 893 €
Kontaktní informace
Email mapos@mapos.sk
Telefon(y) 0220202000, 0905322930, 0905734508, 0245926557
Mobile(y) 0905322930, 0905734508
Fax(y) 0220202000
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 77,272
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 76,736
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,230
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,017
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,898
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,094
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,025
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 99,289
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,619
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 10,025
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,291
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,670
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 305
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,075
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 45,126
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,980
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,391
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,378
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,377
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,164
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 205,459
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 197,309
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,150
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 158,404
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,880
C. Služby (účtová skupina 51) 88,176
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,384
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 665
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,097
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,039
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,163
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 47,055
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 96,253
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 15
X. Úrokové výnosy (662) 15
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,626
M. Úrokové náklady (562) 244
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,379
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,611
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 45,444
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 14,153
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31,291
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34144218 TIN: 2020683566 DIČ: SK2020683566
 • Sídlo: MAPOS, Lichnerova 41/B, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 25 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Miček Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24 25.07.1996
  Ing. Marián Miček 576 Reca 925 26 13.08.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Miček 3 319 € (50%) Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24
  Ing. Marián Miček 3 319 € (50%) 576 Reca 925 26
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.07.2012Nové predmety činnosti:
   finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Miček Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 25.07.1996
   19.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území SR, v zmysle povolenia vydaného ministerstvom financií SR dňa 17.07.1996, č. 52/13432/1996
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec
   07.10.2009Nové sidlo:
   Lichnerova 41/B Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Miček 576 Reca 925 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Miček 576 Reca 925 26 Vznik funkcie: 13.08.2009
   06.10.2009Zrušené sidlo:
   Jesenského 6 Senec 903 01
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Miček Vinohradnícka 10 Veľký Biel 900 24
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec
   25.07.1996Nové obchodné meno:
   MAPOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území SR, v zmysle povolenia vydaného ministerstvom financií SR dňa 17.07.1996, č. 52/13432/1996
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Miček Jesenského 6 Senec