Vytvořte fakturu

Flying accountant - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název Flying accountant
IČO 34144323
TIN 2020364621
Datum vytvoření 26 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Flying accountant
Lichnerova 38
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 25 455 €
Zisk 1 881 €
Kapitál 2 606 €
Vlastní kapitál 9 301 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,573
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,020
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 553
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,573
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,182
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,998
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,881
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -2,609
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 34
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) -2,643
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 933
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,940
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,088
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -6,604
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 25,455
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 25,455
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 22,957
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 616
C. Služby (účtová skupina 51) 12,206
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,501
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 451
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 183
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,498
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,633
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 86
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -86
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,412
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 531
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,881
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015