Vytvořte fakturu

EuroStill - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Obchodní název EuroStill
IČO 34144510
TIN 2020364643
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EuroStill
Špitálska 53
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 310 €
Zisk -5 342 €
Kapitál 42 €
Vlastní kapitál -20 794 €
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,538
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,140
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,398
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,538
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 658
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,640
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,342
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,880
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,880
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,762
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,638
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,310
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,310
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 14,114
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 12,426
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 678
C. Služby (účtová skupina 51) 1,010
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,804
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,804
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 58
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 58
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -58
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,862
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,342
Date of updating data: 26.05.2016
Files
4458482.tif
Date of updating data: 26.05.2016