Vytvořte fakturu

AG FOODS SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.08.2015
Basic information
Obchodní název AG FOODS SK
IČO 34144579
TIN 2020361772
DIČ SK2020361772
Datum vytvoření 31 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AG FOODS SK
Moyzesova 10
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 3 041 550 €
Zisk 158 776 €
Kapitál 424 423 €
Vlastní kapitál 315 756 €
Kontaktní informace
Email info.sk@agfoods.eu
webové stránky http://www.agfoods.eu;http://www.agfoods.net
Telefon(y) +421336402378, +421336405711
Mobile(y) +421911105119, +421903251109, +421903288611, +421903239769, +421903575743
Fax(y) 0336402378
Date of updating data: 26.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 497,949
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,603
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 68,603
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 68,603
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 429,346
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 40,038
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,038
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,624
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,624
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 247,712
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 242,286
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242,286
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,426
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 139,972
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,631
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 136,341
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 497,949
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 360,005
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 193,926
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 193,926
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 158,776
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,650
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 959
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 959
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 132,601
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,333
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,333
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,659
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,152
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,476
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,981
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,090
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,090
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 294
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 294
Date of updating data: 26.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,041,550
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,010,048
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,876
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,180
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,446
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,815,787
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,889,918
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 92,223
D. Služby (účtová skupina 51) 428,596
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 328,687
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 238,963
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 83,754
4. Sociální náklady (527, 528) 5,970
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,661
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 65,478
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 65,478
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 928
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,198
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,098
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 225,763
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 618,187
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,766
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 48
2. Ostatní náklady (562A) 48
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 50
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,668
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,744
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 222,019
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 63,243
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 62,745
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 498
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 158,776
Date of updating data: 26.08.2015
Date of updating data: 26.08.2015
 • IČO :34144579 TIN: 2020361772 DIČ: SK2020361772
 • Sídlo: AG FOODS SK, Moyzesova 10, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Kamila Mizeráková Muškátová 25 Pezinok 902 01 07.01.2008
  Orestes Zukowski Opalowa 8 Bielsko-Biala 43-382 Poľská republika 01.08.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  AG FOODS Group a.s. 6 639 € (100%) Brno 638 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.09.2013Noví spoločníci:
   AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Sedláček , MBA Ševelova 7 Brno 628 00 Česká republika Vznik funkcie: 26.08.2013
   12.09.2013Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS Group a.s. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   04.03.2008Noví spoločníci:
   AG FOODS Group a.s. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   03.03.2008Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS Group s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   16.02.2008Noví spoločníci:
   AG FOODS Group s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   15.02.2008Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   11.01.2008Noví spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Soběšická 151 Brno 638 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Kamila Mizeráková Muškátová 25 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.01.2008
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Husovická 4 Brno 614 00 Česká republika
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   17.06.2004Nové sidlo:
   Moyzesova 10 Pezinok 902 01
   16.06.2004Zrušené sidlo:
   Kukučínova 11 Pezinok 902 01
   10.05.2000Noví spoločníci:
   AG FOODS, s.r.o. IČO: 60 724 919 Husovická 4 Brno 614 00 Česká republika
   09.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Družstevní 10 Troubsko 664 41 Česká republika
   15.04.1999Nové obchodné meno:
   AG FOODS SK s.r.o.
   14.04.1999Zrušené obchodné meno:
   Agroinform SK, s.r.o.
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Družstevní 10 Troubsko 664 41 Česká republika
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   23.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok 902 01
   22.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok
   31.07.1996Nové obchodné meno:
   Agroinform SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Jízdný Bezděkov 150 Velké Medziříči 594 01 Česká republika
   Jiří Jízdný Hybešova 19 Brno 602 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Čech Zámocká 27 Pezinok