Vytvořte fakturu

RGM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RGM
IČO 34144773
TIN 2020358604
DIČ SK2020358604
Datum vytvoření 02 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RGM
Cementárska 15
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 68 657 €
Zisk 1 660 €
Kapitál 17 605 €
Vlastní kapitál 5 724 €
Kontaktní informace
Email lohazerova@rgm.sk
webové stránky http://www.rgm.sk
Telefon(y) +421260252217
Mobile(y) +421903790330
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,508
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,012
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,953
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,353
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,353
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 600
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 59
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 588
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -529
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,496
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 428
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,068
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,508
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,384
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,048
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,048
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,660
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,124
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 203
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 203
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,601
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,399
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,399
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 950
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 817
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 666
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,736
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 320
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 68,495
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 68,657
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 68,495
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 162
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,589
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,222
D. Služby (účtová skupina 51) 40,447
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,035
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,207
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,293
4. Sociální náklady (527, 528) 535
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 751
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,068
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,826
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 310
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24
2. Ostatní náklady (562A) 24
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 286
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -310
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,758
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,098
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,098
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,660
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34144773 TIN: 2020358604 DIČ: SK2020358604
 • Sídlo: RGM, Cementárska 15, 90031, Stupava
 • Datum vytvoření: 02 Srpen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Ingrid Lohazerová Dlhá 2368/4 Stupava 900 31 22.11.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Ingrid Lohazerová 6 772 € (100%) Dlhá 2368/4 Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.09.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Dlhá 2368/4 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Dlhá 2368/4 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.11.2002
   26.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Mlynská 1001/5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.11.2002
   09.07.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť,
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   08.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom strojov
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti montáže a opráv kancelárskej a reprodukčnej techniky
   06.06.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Lohazerová Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ingrid Lohazerová Mlynská 1001/5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.11.2002
   05.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01
   Ing. Ľubomír Lohazer Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   Ing. Ľubomír Lohazer Mlynská 1001/5 Stupava 900 31 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   06.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Lohazer Mlynská 1001/5 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lohazer Mlynská 1001/5 Stupava 900 31 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   05.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   02.08.1996Nové obchodné meno:
   RGM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie učtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   prenájom strojov
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti montáže a opráv kancelárskej a reprodukčnej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Bauer Hrdličkova 6 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 10 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava 900 31